A que te queres dedicar?

As alumnas de 1º de Bacharelato da materia Debuxo Artístico fan unha reflexión sobre as distintas profesións. Este é o seu traballo: